Posuňte vaše obrázky na Google čo najvyššie
Posuňte vaše obrázky na Google čo najvyššie

Pristupujete k obrázkom tak, aby vám prinášali pravidelnú relevantnú návštevnosť na web? Ak nie, tak v článku si povieme ako k obrázkom pristupovať.

Obsah článku

 1. Správanie ľudí
 2. Prístup vyhľadávačov
 3. Alternatívny text s kľúčovými slovami
 4. Titulok obrázka s kľúčovými slovami
 5. Názov resp. adresa obrázku s kľúčovými slovami
 6. Názov priečinka s kľúčovým slovom
 7. Obrázok na optimalizovanej podstránke
 8. Veľkosť obrázka
 9. Ideálny zápis – všetko spolu
 10. Sitemapa
 11. Pár tipov

Správanie ľudí

Obrázky sú neoddeliteľnou súčasťou web stránok. Dnes už ani nenájdeme web, ktorý by nemal obrázky či fotky. Avšak len máloktoré weby k nim pristupú tak aby im prinášali relevantnú návštevnosť z vyhľadávačov. Existuje veľké percento ľudí, ktorí okrem základnej výsledkovej listiny vyhľadávačov (ďalej SERP) využívajú aj samostatnú časť “Obrázky”.
Predstavme si, že hľadáme napríklad “poschodové montované domy”. Zobrazí sa nám takáto výsledková listy v samostatnej časti “Obrázky”.

obrázok

Keď nás nejaký obrázok zaujme, vieme sa dostať priamo na podstránku, kde sa obrázok nachádza a pristávací web získa návštevnosť, ktorú by možno z iného zdroja nezískal.

Prístup vyhľadávačov

Treba si uvedomiť, že vyhľadávače nevidia, čo je na obrázku. Preto im treba pri identifikovaní obrázku pomôcť čo najviac. Treba myslieť na niekoľko vecí:

 1. Alternatívny text s kľúčovými slovami
 2. Titulok obrázka s kľúčovými slovami
 3. Názov resp. adresa obrázku s kľúčovými slovami
 4. Názov priečinka s kľúčovým slovom
 5. Obrázok na optimalizovanej podstránke
 6. Veľkosť obrázka
 7. Ideálny zápis – všetko spolu
 8. Sitemapa

Budeme pokračovať na príklade montovaných poschodových domov. Každú jednu vec budem uvádzať samostatne a potom všetky veci naraz.

Alternatívny text s kľúčovými slovami

Obrázok by mal obsahovať alternatívny text. Ide o kúsok html kódu uvedený pri img značke. Napr.: <img src=“…“ alt=“Montovaný dom Hviezdoslav“>

Titulok obrázka s kľúčovými slovami

Tu takisto ide o kúsok html kódu uvedený pri img značke. Napr. Napr.: <img src=“…“ title=“Montovaný dom Hviezdoslav“>

Názov resp. adresa obrázku s kľúčovými slovami

Nazvite obrázok tak, aby opisoval presne to, čo na ňom je. V našom prípade: …/montovany-dom-hviezdoslav.jpg. Musíme sa vyhnúť názvom ako DSC00038.jpg. Toto neznamená nič. Iba ak by niekto poznal kód DSC00038, zadal by ho do vyhľadávača a dom DSC00038 by našiel. No takýto kód domu si nikto nezapamätá a preto ho nikto nebude vyhľadávať. Určite skôr budú ľudia vyhľadávať “Montovaný dom Hviezdoslav”

Názov priečinka s kľúčovým slovom

Pre každú kategóriu obrázkov si vytvorte zvlášť priečinok.
Pre montované domy si vytvorte priečinok …/montovane-domy.
Pre murované domy si vytvorte priečinok …/murovane-domy.

Obrázok na optimalizovanej podstránke

Keď už sa venujeme optimalizácií obrázkov je nevyhnutné spraviť optimalizáciu aj samotnej podstránky do ktorej pekne vložíte obrázok. URL podstránky by som nazval: vasweb.sk/murovane-domy

Veľkosť obrázka

Vytvorte obrázok veľký aspoň 1600 px pre desktop, pre mobily menšie.

Je veľká polemika v tom či Google uprednostňuje veľké obrázky pre menšími. Ja by som zvolil strednú cestu a to takú, aby obrázok bol dostatočne kvalitný a nemal úplne veľkú veľkosť, aby na serveri nezaberal veľa miesta.

Ideálny zápis – všetko spolu

Ideálny zápis by vyzeral takto:

<img src=“https://www.vasweb.sk/montovane-domy/montovany-dom-hviezdoslav.jpg“  alt=“Montovaný dom Hviezdoslav“ title=“Montovaný dom Hviezdoslav“>

Sitemapa

Všetky doterajšie informácie boli informácie, ktoré sa nachádzajú na podstránke webu. Existuje však aj ďalšie miesto kde môžeme informovať o obrázku a to je sitemapa.

Zápis v sitemape by vyzeral takto:

<?xml version=“1.0″ encoding=“UTF-8″?>
<urlset xmlns=“http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9″
xmlns:image=“http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1″>
<url>
<loc>
https://vasweb.sk/montovane-domy
</loc>
<image:image>
<image:loc>
montovane-domy/montovany-dom-hviezdoslav.jpg
</image:loc>
</image:image>
</url>
</urlset> 

Viac info nájdete tu: https://support.google.com/webmasters/answer/178636?hl=cs

Toto by mal obsahovať každý obrázok na webe, aby sa každý jeden obrázok mohol uchádzať o predné priečky v obrázkovom vyhľadávaní.

Pár tipov

 • Používajte svoje logo na fotkách, aby ich nikto nemohol skopírovať a využívať. Aby vaše obrázky boli len vaše.
 • Pokiaľ zdieľate obrázky na sociálne siete, tak na obrázky napíšte text, ľudia si ho skôr prečítajú a pochopia čo ním myslíte, ako keby na obrázku žiadny text nebol
 • Každý obrázok nech komunikuje vašu značku resp. váš dizajn. Nech v podvedomí ľudí hneď povstane myšlienka, že toto je obrázok od vás. Nech na prvý pohľad ľudia vedia o koho ide.