Čo robiť keď marketing nefunguje a predaje klesajú?
co-robit-ked-marketing-nefunguje-a-predaje-klesaju

Poďme si túto tému bližšie rozobrať a snáď nám odhalí možné príčiny poklesu predajov.

Marketingový mix

Kľúčom k dobrému fungovaniu predaja a fungovaniu podniku je skratka 4P , ktorá je tvorená od slov:

 • product – tovar alebo služba,
 • place – miesto,
 • price – cena,
 • promotion – propagácia, komunikácia.

Časom sa k 4P pridali ďalšie P a to:

 • people – ľudia,
 • process – procesy,
 • partners – partneri.

Ak chceme aby firma správne fungovala, tak musia byť v súlade všetky “P”. Treba sa zamerať na každé jedno “P” zvlášť a určite nájdete veľa príležitostí na zlepšenie vašich predajov a celkovo podnikania.

Product – tovar alebo služba

Tovar alebo služba má byť riešením na problémy ľudí, pokiaľ im tovar či služba nič nerieši nebudú si ho kupovať. Ľudia si radi kladú otázku “Prečo”, pokiaľ im produkt nezodpovie na túto otázku, produkt si nebudú kupovať.

Place – miesto

Na akom mieste vás ľudia môžu nájsť? Dnes vás ľudia budú hľadať v online alebo v offline svete. Pokiaľ nemáte nejaké online (web, facebooková stránka …) či offline miesto (predajňa, výdajňa, leták…), nemôžete svoj produkt predať.

Price – cena

Za akú cenu produkt predávate? Je cena príliš nízka alebo príliš vysoká? Je cena za produkt adekvátna? Čo hovorí cena o vašom produkte? Niektorí ľudia si lacný produkt nekúpia a zase naopak, niektorí ľudia si drahý produkt nekúpia.

Promotion – propagácia, komunikácia

Komunikujete o svojom produkte tak, aby sa o ňom ľudia dozvedeli? Ak nie, tak začnite. Ak áno, ako komunikácia pôsobí? Ako často komunikujte?

People – ľudia

Aký ľudia reprezentujú váš produkt alebo vašu firmu? Ako komunikujú? Rozumejú remeslu? V akej kvalite odvedú svoju prácu? Sú príjemný na zákazníkov?

Process – procesy

Ako fungujú procesy vo vnútri firmy? Ako fungujú procesy na konkrétnych oddeleniach? Ako sú optimalizované? Dajú sa vylepšovať?

Partners – partneri

Akých dodávateľských a odberateľských partnerov máte? Sú spoľahlivý? Ako s vami komunikujú?

Spýtajte sa na názor ľudí

Spýtajte sa niekoľkých ľudí čo si myslia o vašom produkte, mieste, cene, komunikácií, firme, vašich zamestnancoch, procesoch a partneroch. Spýtať sa ich to môžete online alebo offline.

Zdá sa, že všetky P máme v poriadku. Čo teraz?

Čo robiť v tom prípade, že všetkých “5P” máte v poriadku a výsledky nie sú také ako by ste očakávali. Kľudne to môže to byť konkurenciou. V tom prípade sa musíte odlíšiť, vymedziť. A keď sa odlíšite, tak to komunikujte všade a dlhodobo. Najlepšie niekoľko rokov, aby sa to dostalo do ľudí.

Z každého rožku trošku

Ešte ma napadli rôzne otázky, na ktoré je dobré si odpovedať:

 • Naozaj máte kvalitný produkt, že by ste si ho kúpili aj vy sami?
 • Naozaj si všímate to, čo o vašom produkte hovorí vaša cieľová skupina?
 • Naozaj nezavádzate / neklamete?
 • Naozaj máte plán, naozaj to máte premyslené?
 • Sledujete konkurenciu?
 • Sledujete aktuálne dianie vo vede a výskume, aby ste boli pripravení na nadchádzajúce obdobie?