Aj vy

máte svoje internetové publikum.

Aj vy

máte svoje internetové publikum.

Služby / Chcete…

Ako vznikol názov ekvi?

Od slova ekvilibrium resp. eqilibrium – miesto stretnutia ponuky a dopytu.
Aby bol názov čo najkratší a zapamätateľný.

Ako vznikol názov ekvi?

Od slova ekvilibrium resp. eqilibrium – miesto stretnutia ponuky a dopytu.
Aby bol názov čo najkratší a zapamätateľný.